ذبح دام

ذبح دام یکی از مهمترین اهداف ایجاد مرکز عرضه دام نفیس بهاران، محیا نمودن شرایط مناسب برای یک دام سالم گوسفند جهت ذبح و قربانی می باشد. ذبح در کشتارگاه [...]
بیشتر بخوانید ذبح دام